Westelijke uitvalsweg Passewaaij

Door de groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukken op de wegen van en naar onze gemeente. Om files te voorkomen, onderzoeken we of we een nieuwe weg kunnen aanleggen tussen Passewaaij en de A15. We noemen dat de westelijke uitvalsweg.

Voordat we die nieuwe weg aan kunnen leggen, moeten we nog veel onderzoeken. Daar betrekken we de inwoners graag bij. Ook moeten we afspraken maken met andere partijen, zoals ProRail, de provincie en buurgemeente West Betuwe.

Waarom willen we een westelijke uitvalsweg?

  • We willen onze stad en onze dorpen goed bereikbaar houden. En sluipverkeer door het buitengebied zoveel mogelijk voorkomen.
  • We willen dat vrachtwagens van en naar de bedrijven in het buitengebied zo weinig mogelijk over de smalle wegen in het buitengebied blijfven rijden. Daardoor verbetert ook de verkeersveiligheid, met name van fietsers, op deze wegen.
  • Door een nieuwe westelijke uitvalsweg hoeft het verkeer van en naar Tiel tussen Geldermalsen en Tiel-West niet meer over de A15 en de provinciale weg N834 te rijden. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het oplossen van de files op die wegen.

Waar zou de nieuwe weg kunnen komen?

Uit een eerste onderzoek zijn vier mogelijke tracés (routes) voor de westelijke uitvalsweg naar voren gekomen.

  • Een tracé door het gebied ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé door het gebied ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af;
  • Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9 en dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is de provinciale weg (N834, tussen Tiel en de A15) zo te verbeteren waardoor een nieuwe weg misschien niet nodig is.

Bron gemeente Tiel

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *