Informatiebijeenkomsten planMER en haalbaarheidsonderzoek westelijke ontsluitingsweg tussen Tiel en A15

Door de groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op…

Continue Reading